Đóng

17/12/2017

Sách hiếm ” LES LÍNH TẬP ” Phần 1

Saigonvechai gửi đến  các bạn sách lịch sử  nói về những người lính thuộc địa Việt Nam  trên đất Pháp. Sách do saigonvechai scan

Lịch sử quân đội Đông Dương phục vụ Pháp, 1859-1960 / Maurice Rives, Eric Deroo; với sự hợp tác của Frédéric Pineau.

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Kiến thức Liên Quan