MỘT VÒNG CÁC TỈNH VEN BIỂN NAM KỲ

Bài viết là tập hợp của 3 video clips…là những hình ảnh và cảm xúc về một vùng đất mà khi đến đó…ta chẳng cần có yêu cầu gì…ngoài một tấm lòng rộng mở…

TẬP 1: TIỀN GIANG – BẾN TRE – TRÀ VINH:

 

 

 

 

TẬP 2: CÙ LAO DUNG – SÓC TRĂNG – BẠC LIÊU – CÀ MAU

TẬP 3: MIỆT THỨ – KIÊN GIANG – HÀ TIÊN

7