Monographie dessinée de l’Indochine Cochinchine (xb năm 1935) phần 3

Bộ Chuyên khảo bằng tranh vẽ về Đông Dương (Monographie dessinée de l’Indochine) là một series đồ sộ gồm 520 bức vẽ bằng bút chì …. in li-tô ….và phần lớn đều tô màu …. Nội dung tranh mô tả phong cảnh … cách sinh sống của dân nước ta vào khoảng đầu thập niên 1930s …. Nói chính xác thì có 4 bộ về xứ Bắc, 1 bộ về miền Trung, 6 bộ về miền Nam và 2 bộ về Cao Miên và Ai Lao …. Tranh vẽ theo sự gợi ý của ông Jules Gustave Besson …. Chánh Thanh tra các Trường Mỹ thuật và Mỹ nghệ ở miền Nam …. và cũng là Hiệu trưởng của Trường Mỹ thuật Gia Định đến hơn 10 năm …. Học sinh của trường Vẽ Gia Định đã tham gia đông đảo để thực hiện chương trình này …. tác phẩm của họ đã được Hội Ấn nghiệp và Trang Trí tập họp lại và in thành « Vựng tập về Thương mại, Văn hóa, Lãnh thổ, và Con người đất Gia Định » ….. Sách do Nhà xuất bản Paul Geuthner in theo các bản vẽ đã thực hiện trong các năm 1935-1938-1943…..

6.1

Nam Kỳ năm 1935 – Mục đồng thả trâu ăn cỏ trên một nghĩa địa gần Cholon .

 

6.2

Nam Kỳ năm 1935 – Một căn nhà lợp toàn bằng lá…

 

6.3

Nam Kỳ năm 1935 – Một căn nhà lá …

 

6.4

Nam Kỳ năm 1935 – Mộ bia và các mộ tháp ….

 

6.5

Nam Kỳ năm 1935 – Tắm cho em bé …

 

6.6

Một ngôi nhà lá với hàng ba có lu nước mưa để uống cùng một cái gáo dừa … Ngoài sân và trong vườn trồng toàn Cau và Chuối …

 

6.7

Một ngôi nhà cất ven sông vùng Bình Lợi … với thảo bạt gie ra sân để hóng mát ….

 

6.8

Mộ tháp sau một ngôi chùa …

 

7.1

Một tiệm thuốc Bắc của người Tàu …

 

7.2

Một góc đoạn kinh gần cầu Bang Ky – Gia Định …

 

7.3

Cầu bắc ngang rạch Bang Ky – Bình Lợi – Gia Định …7.4

Mộ cổ họ Lâm trong vườn Ông Thượng – Saigon …

 

7.5

Lễ tảo mộ ngày Thanh Minh

 

7.6

Một miễu thờ đang cất … mái lợp ngói nhưng vách bằng đất …

 

7.7

Vườn Dừa Thạnh Lộc Thôn – Gò Vấp – Gia Định …

 

7.8

Một ngôi mộ tháp ,….

 

7.9

Bi ký trước chùa Phúc Kiến – Cholon …

 

8.1

Rạch Cát … gần Cholon …8.2

Mái tranh và cầu khỉ … An Phú Đông – Gia Định …8.3

Một khu nhà vùng PHú Nhuận – Gia Định …

 

8.4

Kinh Bến Cát – Gò Vấp – Gia Định ….

 

8.5

Bến Nhà Rồng

 

8.6

Thương cảng Saigon với cột cờ Thủ Ngữ ….

 

NguồnNguồn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7