Monographie dessinée de l’Indochine Cochinchine (xb năm 1935) phần 1

Bộ Chuyên khảo bằng tranh vẽ về Đông Dương (Monographie dessinée de l’Indochine) là một series đồ sộ gồm 520 bức vẽ bằng bút chì …. in li-tô ….và phần lớn đều tô màu …. Nội dung tranh mô tả phong cảnh … cách sinh sống của dân nước ta vào khoảng đầu thập niên 1930s …. Nói chính xác thì có 4 bộ về xứ Bắc, 1 bộ về miền Trung, 6 bộ về miền Nam và 2 bộ về Cao Miên và Ai Lao …. Tranh vẽ theo sự gợi ý của ông Jules Gustave Besson …. Chánh Thanh tra các Trường Mỹ thuật và Mỹ nghệ ở miền Nam …. và cũng là Hiệu trưởng của Trường Mỹ thuật Gia Định đến hơn 10 năm …. Học sinh của trường Vẽ Gia Định đã tham gia đông đảo để thực hiện chương trình này …. tác phẩm của họ đã được Hội Ấn nghiệp và Trang Trí tập họp lại và in thành « Vựng tập về Thương mại, Văn hóa, Lãnh thổ, và Con người đất Gia Định » ….. Sách do Nhà xuất bản Paul Geuthner in theo các bản vẽ đã thực hiện trong các năm 1935-1938-1943…..

2

Hàng bán chuối ở chợ Bà Chiểu…

 

2.1

Những người hát rong ở chợ Bà Chiểu …

 

2.2

Những người hát rong ở chợ Bà Chiểu …

 

2.3

Nam Kỳ, năm 1935 – Một nam nhân bới tóc và chít khăn điều ….

 

2.4

Nam Kỳ, năm 1935 – Một kiểu bới tóc tân thời của phụ nữ Nam Kỳ…… Tóc được bới và bọc lại trong một túi lưới tròn … Ngoài ra (có thể) giắt thêm một khúc lược để giữ cho tóc không bị sút do chân tóc có sợi bị ngắn ….

 

2.5

Nam Kỳ, năm 1935 – Kiểu bới tóc của phụ nữ Nam Kỳ xưa …. Kiểu tóc này thường được những phụ nữ hành nghề đào hát …. nhân viên văn phòng của Pháp … giới ngoại giao …v..v…. ưa thích và thực hiện … Nhưng do thời gian bới tóc như vậy rất dài … nên hiếm khi họ tự làm … mà phải tới các tiệm uốn tóc để thợ thực hiện …. Người tóc dài thì dễ … còn những ai ít tóc / tóc ngắn … thì đều phải kết thêm “tóc mượn” ….

 

2.6

Nam Kỳ, năm 1935 – Một kiểu bới tóc thông dụng của phụ nữa Nam Kỳ xưa …. Tóc dài được cuộn lại thành một khối tròn phía sau ót …. Có khi người ta còn lấy một cây trâm / nan tre / móc tai bằng đồng ….v…v…. để gài vào cuộn tóc sau khi bới … để giữ cho cuộn tóc khỏi sút ra ….

 

2.7

Nam Kỳ, năm 1935 – Kiểu bới tóc “bánh lái” của phụ nữ Nam Kỳ …. Nhìn cuộn tóc giống cái tay lái ghe …..

 

2.8

Những cách đội khăn của phụ nữ nam Kỳ xưa …

 

2.9

Hàng bán trà Quế và quà vặt …

 

3.1

Thiếu nữ chải tóc …

 

3.2

Cách phục sức của người Nam Kỳ xưa … Phụ nữ mặc áo dài choàng khăn … mang guốc hoặc dép … tay luôn có một vật để cầm … như khăn tay … rổ rá …. dù … v..v… Nam giới bận áo dài bằng lãnh …. lụa tơ tằm …. hoặc gấm … chân đi giày Gia Định … đầu đội / vấn khăn với nếp vấn tạo thành hình chữ Nhân trước trán ….

 

3.3

Một ông lão chuẩn bị ăn trầu …. Với người Nam Kỳ xưa …. phần tranh trang trí bàn thờ gia tiên luôn có hình ảnh cây cổ thụ Mai / Đào … nhà cửa … sông biển … núi non … đường cái quan … v..v…. đi kèm với hai tấm liễn đối treo dọc thân khung tranh … Ngoài ra ,,,,
còn có cặp liễn đại tự treo song song trên cột cái ….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7