Lịch sử : Câu chuyện giữ nước của một dòng sông

Tác già: Anh  Phuong Nguyen Thanh ( Facebook )

Từ xưa đến nay…Việt tộc hùng cứ trên cương thổ Đại Việt từ thời các Vua Hùng đến nay…ôi biết bao nhiêu thay đổi…
Duy mà chỉ có một điều rỏ ràng cứ mãi trường tồn. Đó là hậu duệ của Âu Việt, Lạc Việt phải luôn luôn chống lại nạn Hán thuộc. Trăm con trăm trứng… Bách Việt xưa nay chỉ còn hai dòng Âu Lạc mà thôi.

Đền Thờ Hưng Đạo Đại Vương và Vua Bà ở PHÀ RỪNG – Quảng Ninh nằm ven sông Bạch Đằng
VÀ CÓ MỘT DÒNG SÔNG…
I- NGÔ QUYỀN
Trận Bạch Đằng (938)
Trận Bạch Đằng năm 938 là một trận đánh giữa quân dân Việt Nam – thời đó gọi là Tĩnh Hải Quận và chưa có quốc hiệu chính thức – do Ngô Quyền lãnh đạo đánh với quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng. Kết quả, quân dân Việt Nam giành thắng lợi, nhờ có kế cắm cọc ở sông Bạch Đằng của Ngô Quyền. Trước sự chiến đấu dũng mãnh của quân dân Việt Nam, quá nửa quân Nam Hán bị chết đuối và Hoàng tử Nam Hán là Lưu Hoằng Tháo cũng bị Ngô Quyền giết chết. Đây là một trận đánh quan trọng trong lịch sử Việt Nam. Nó đánh dấu cho việc chấm dứt hơn 1000 năm Bắc thuộc của Việt Nam, nối lại quốc thống cho dân tộc[1].

Bạch Đằng Giang nhìn từ bến Phà Rừng về Đá Bạc…

Di tích bãi cọc Bạch Đằng…Coi chừng tụi “tào” nó sẽ vét sạch….
II- LÊ HOÀN KHÁNG TỐNG
1- Trận Bạch Đằng Ngày 24 tháng 1 năm 981
Theo các nghiên cứu lịch sử hiện đại, thì ngày 24 tháng 1 năm 981 cánh quân thủy do Hầu Nhân Bảo chỉ huy ồ ạt tiến vào cửa Bạch Đằng. Trong trận Bạch Đằng đầu tiên này, quân Đại Cồ Việt đã thất bại, không những không ngăn được quân Tống mà còn bị thương vong nhiều. Quân Tống lấy được 200 thuyền, tiêu diệt hơn 1.000 quân lính Đại Cồ Việt.
2- Trận Bạch Đằng Ngày 28 tháng 4 năm 981, trận quyết chiến Bạch Đằng diễn ra.
Có nghiên cứu cho rằng Lê Đại Hành đã cho 1 cánh quân ra khiêu chiến với quân Hầu Nhân Bảo. Chiến sự đang diễn ra quyết liệt thì quân Đại Cồ Việt “thua chạy”, quân Tống “thừa thắng” đuổi theo. Khi chiến thuyền của Hầu Nhân Bảo lọt vào trận địa mai phục, Lê Đại Hành tung quân ra đánh ráo riết. các chiến binh Đại Cồ Việt từ khắp các trận địa mai phục và từ các nẻo đường đổ về sông Bạch Đằng vây đánh quân Tống quyết liệt. Hầu Nhân Bảo bị giết chết trong đám loạn quân. Lưu Trừng vội vã dẫn đám tàn quân tháo lui ra biển.
III- TRẬN BẠCH ĐẰNG NĂM 1288
Trận Bạch Đằng năm 1288 xảy ra trên sông Bạch Đằng thuộc đất Đại Việt, là một trận đánh quan trọng trong các cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông trong lịch sử Việt Nam.
Đây là chiến thắng vẻ vang của quân Đại Việt do Quốc công Tiết chế Trần Hưng Đạo cùng với Thái thượng hoàng Trần Thánh Tông và vua Trần Nhân Tông chỉ huy trước quân xâm lược Nguyên Mông. Quân Nguyên bị thiệt hại vô cùng nặng (với khoảng hơn 4 vạn quân sĩ bị loại khỏi vòng chiến), và nhiều tướng Nguyên trong đó có cả Ô Mã Nhi, Phạm Nhàn và Phàn Tiếp cũng bị bắt sống và dâng lên Thượng hoàng Thánh Tông. Ngoài ra, có những 400 chiến thuyền của quân Nguyên rơi vào tay quân Trần thắng lớn. Đại thắng trên sông Bạch Đằng được xem là trận thủy chiến lớn nhất trong lịch sử Việt Nam, và là thắng lợi tiêu biểu nhất của Đại Việt trong ba cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên-Mông.
Hết trích.
Lần chiến thắng của Đại Việt thời Nhà Trần là chiến thắng vẻ vang nhất…Ngày nay khi đi từ Quảng Ninh về Hải phòng theo hướng QL18 qua TX Quảng Yên thì ta sẽ băng qua sông Bạch Đằng ở PHÀ RỪNG…Nơi đây vẫn còn lư một đền thờ VUA BÀ nằm trong quần thể đền thờ HƯNG ĐẠO VƯƠNG – TRẦN QUỐC TUẤN.

Đền Thờ HƯNG ĐẠO ĐẠI VƯƠNG và VUA BÀ ở Phà Rừng – Quảng Ninh…

Một góc khu đền Vua Bà – Phà Rừng…
CHUYỆN VUA BÀ và HƯNG ĐẠO ĐẠI VƯƠNG trong CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG:
Góp phần quyết định vào chiến thắng Bạch Đằng trong cuộc kháng chiến Nguyên Mông và sự giúp đở của VUA BÀ. Bà hàng nước, mà sau nầy được phong Quốc Mẫu, đã “cung cấp” cho ngài Quốc Công Tiết Chế tường tận chế độ thủy văn và địa hình vùng sông Bạch Đằng…nhờ đó mà lịch sử giữ nước của ta lại thêm một trang chiến thắng vẻ vang….

Gốc Dúi hơn 700 tuổi…Tương truyền Vua Bà đã ngồi bán nước ở đây và kể cho Hưng Đạo Đại Vương câu chuyện về Thủy Văn sông Bạch Đằng…

Bia truyền tích Vua Bà…

Di tích bãi cọc Bạch Đằng…

Hậu Huệ Vua Bà ?….
Hổm rày, nghe râm ran trên báo…người mình muốn trị thủy Hồng Hà…mà chưa chi đã vội cung cấp toàn bộ số liệu của Sông Cái, dòng sông sinh tồn của dân Đại Việt cho một đơn vị thiết kế của Hàng Châu – Trung Hoa…

BẠCH ĐẰNG GIANG nhìn từ bến Phà Rừng về Đá Bạc…
Đã vậy, những người có trách nhiệm lại…hồ đồ như sau:
“…Những thông tin Viện thiết kế và quy hoạch thành phố Hàng Châu (Trung Quốc) đề nghị được cung cấp gồm: Số liệu thủy văn, lưu lượng nước, mặt cắt ngang đê, số liệu quan trắc, khí tượng thủy văn…”
“Các chỉ số trên đều là tài liệu công khai, được công bố rộng rãi, không liên quan đến lĩnh vực quốc phòng an ninh”, người phát ngôn TP Hà Nội nói…”
XIN THƯA RẰNG TẤT CẢ NHỮNG TRẬN THỦY CHIẾN TRÊN SÔNG BẠCH ĐẰNG, THẮNG BẠI CŨNG CHỈ NHỜ VÀO ĐỊA HÌNH VÀ THỦY VĂN CỦA ĐẤT TRỜI NÚI SÔNG ĐẠI VIỆT MÀ THÔI ĐẤY CÁC CHA Ạ.
Xem chừng chuyện CAO BIỀN (phá long mạch nước Việt)…xưa nay lại có cơ tái diễn rồi.

 

Nguồn  bài viết

7