Đóng
15178262_832525473556099_1573070884559072135_n

HƯU TRÍ & TRÀ – HOA…

Hưu trí: “hưu” là dừng, ngưng lại; “trí” là ngồi cố định một chổ. Thuận tình xử sĩ, vui thú điền viên…đọc sách, trồng hoa…đó […]

30/12/2017 Nguyen Thanh Phuong