Taxi xưa ở Sài Gòn

Taxi xưa ở Sài Gòn Ngoài chiếc Lambro và xích lô máy, chiếc taxi dòng 4 bánh Renault 4CV màu vàng kem, xanh …